Sheet Sesto San Giovanni
Noi Quattro Sesto San Giovanni
Gli Husky Sesto San Giovanni
00:00
00:00
Hammer4
1
1
0
2
0
2
3
1
0
4
2
0
5
3
0
6
0
1
7
3
0
8
X
X
TOTAL
10
3

Softpeelr display banner 1

Sheet Sesto San Giovanni 10-02-2019 at 09:30 Match Rules Group Gruppo Sesto San Giovanni of Round 3

Match Timer
Allocated Match Time 145 minutes.