Piste Sheet B
KRONSTADT
STEPPENWOLF
00:00
00:00
Hammer4
1
3
0
2
0
1
3
2
0
4
0
2
5
0
1
6
0
1
7
0
1
8
X
X
TOTAL
5
6

Softpeelr display banner 2

LSD

KRONSTADT STEPPENWOLF
319.4 + 0 = 319.4 324.9 + 0 = 324.9
Piste Sheet B 25-01-2016 à 13:30 Règlement Groupe Round Robin de Tour 1

Chronomètrage du match
Temps de jeu alloué 110 minutes.